SYGEHUS


Vedrørende henvisning til sygehusbehandling
 
Når egen læge har udstedt henvisning til behandling eller udredning på sygehus, vil du modtage en besked via din e-boks eller pr. brev inden for 2 uger efter du har været hos lægen.
 
Såfremt du ikke har modtaget noget indkaldelsesbrev fra et sygehus inden for denne tidsfrist, så kontakt gerne vores sekretær i tidsrummet 8.00 - 12.00 på hverdage på telefon 82131333, og giv besked herom.
 
 

Befordring
 
I visse tilfælde har du ret til befordringsgodtgørelse eller hjælp til befordring til en undersøgelse eller behandling på sygehuset. Læs mere her.

Her kan du læse mere om kørsel til og fra læge/sygehus:

https://horsens.dk/Sundhed/Laeger/KoerselTilLaege#Korseltilsygehus|korseltillageogspeciallage
 

Vælg et andet offentligt hospital (frit sygehusvalg)

Som patient kan du som udgangspunkt frit vælge mellem alle offentlige hospitaler i hele landet. En hospitalsafdeling kan dog afvise patienter, hvis afdelingen har væsentligt længere ventetid end andre lignende afdelinger. 
Hvis du gerne vil på et andet offentligt hospital, kan du kontakte den afdeling, du er henvist til. De vil så sørge for at sende din henvisning til det hospital, du har valgt.
 
 

Ret til hurtig udredning - Udredningsretten

Hvis du er henvist til udredning på sygehus, skal sygehuset, hvis det er fagligt muligt, have udredt dig, dvs. besluttet hvilken behandling, du skal tilbydes eller have afkræftet mistanken om sygdom inden for 1 måned (30 dage), efter du er henvist. Hvis sygehuset ikke selv kan udrede dig inden for 1 måned, skal det forsøge at få dig udredt inden 1 måned på andre offentlige eller private sygehuse og klinikker. 
Hvis du i perioden indtil den 1. september 2015 er henvist til udredning på sygehus for en formodet psykiatrisk lidelse, er fristen 2 måneder.
For patienter med visse livstruende kræft- og hjertesygdomme gælder desuden regler om maksimale ventetider for livstruende sygdomme.
Hvis det ikke er muligt at udrede dig inden for fristen, skal sygehuset inden for samme tidsfrist udarbejde en plan for det videre udredningsforløb. Udredningsplanen skal redegøre for de kommende undersøgelser, som det forventes, at du skal gennemgå.
 
 

Behandlingsfrist

Er du henvist til behandling efter, at du er udredt, har du i nogle tilfælde ret til at benytte det udvidede frie sygehusvalg og komme på et privathospital, hvis regionen ikke kan tilbyde dig behandlingen inden for nogle bestemte frister.
 
 

Ventetid på offentlige hospitaler

www.venteinfo.dk kan du se ventetiden på de offentlige hospitaler
Du kan kontakte Patientkontoret, hvis du har brug for hjælp.

 

Vælg et privathospital (udvidet frit sygehusvalg)

Hvis du ikke kan tilbydes behandling inden for de gældende frister, kan du i nogle tilfælde også vælge at komme på et privathospital. Dette kaldes udvidet frit sygehusvalg. 
I pjecen Når du er henvist til sygehus kan du læse om dine rettigheder og valgmuligheder som patient. Du kan læse om din ret til hurtig udredning og udvidet frit sygehusvalg. https://sum.dk/Aktuelt/Publikationer/~/media/Filer%20-%20Publikationer_i_pdf/2016/Sygehusvalg/Sygehusvalg-02-11-2017.pdf