GRAVIDITET


GRAVIDITETSUNDERSØGELSER
 
Tillykke med din gravidtet
 
 
Når du bliver gravid, bør du kontakte din læge og aftale tid til den første graviditetskonsultation.
 
Alle gravide får tilbudt en eller flere ultralydsundersøgelser. Den første bruges blandt andet til at fastslå, hvornår fødslen kan forventes, også kaldet terminsdatoen. Ønsker du ikke undersøgelse med ultralyd, beregnes din terminsdato ud fra den sidste menstruations første dag.
 
De forebyggende graviditetsundersøgelser er gratis og foregår hos din egen læge og hos jordemoderen på sygehuset eller i lokalområdet.
 
Formålet med konsultationerne er at rådgive dig og følge graviditetens udvikling, så du forbliver sund gennem hele graviditeten, og barnet får de bedste muligheder for at blive født sundt og levedygtigt. 
Såfremt du er i medicinsk behandling for een eller flere kroniske sygdomme, så er det en god idé at drøfte fortsat behandling og kontrol heraf, sammen med din læge. På denne hjemmeside kan man læse mere om brug af medicin under graviditet og / eller amning.
 
 
Graviditetsundersøgelserne hos os i klinikken foregår i hhv:
Gravidtetsuge 8-10
Gravidtetsuge 25
Gravidtetsuge 32
 
Bed sekretæren før første lægeundersøgelse i graviditetsuge 8-10 om at udlevere et spørgeskema vedrørende din graviditet. Udfyld og aflever skemaet til sekretæren gerne i god tid før lægeundersøgelsen.
 
Sørg altid for at lave en urinprøve før enhver konsultation hos lægen, når undersøgelsen gælder din graviditet.
Har du eller din nærmeste familie tidligere haft en blodprop i ben eller lungen, så tal med din læge herom. I kan sammen se på denne hjemmeside, mhp en risikovurdering i graviditeten.
 
 
Gode råd vedrørende symptomer og fund i din graviditet
Klik her for at læse mere herom
https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/graviditet/symptomtjekker/
 
Gode råd og apps i forhold til fødestillinger, vandfødsel, knibeøvelser, efterfødselsøvelser
Klik her for at læse mere herom  https://www.gynzone.dk/apps
 
  
Kosttilskud i graviditeten

Vitamin D
  • Vitamin D tilskud 10 mikrogram = 400 IU dgl. i hele graviditeten. 
 
Calciumtilskud
  • Hvis der ikke indtages mælkeprodukter anbefales tilskud med calcium svt. 500 mg dgl.
  • Tilførsel af calcium er tilstrækkeligt med 500 ml mælk dgl.


Folinsyretilskud

  • Folinsyre 400 mikrogram dgl. fra graviditeten planlægges til og med 3 mdr henne.
  • Ved tidligere neuralrørsdefekt, abort etc. anbefales folinsyre 5 mg dgl.


Jerntilskud

  • Jerntilskud 40-50 mg dgl. fra uge 10 - eller senest fra uge 18.
  • Jern skal opbevares utilgængeligt for børn.
  • Jern i multivitamin medregnes ikke.
  • Jerntilskudet tages mellem måltiderne og samtidig indtagelse af C-vitamin f.eks. i form af juice øger absorptionen.
Kighostevaccination: 

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at gravide vaccineres mod kighoste i forbindelse med den 3. rutinemæssige graviditetsundersøgelse hos egen læge, der er placeret omkring fulde 32 uger. Gravide i 3. trimester, som før tilbuddets ikrafttræden d. 1. november 2019 har haft den 3. graviditetsundersøgelse, kan bestille tid hos deres læge til vaccination ved fornyet konsultation. Gravide med mindre end én uge til forventet fødsel anbefales ikke vaccineret, da der ikke forventes forebyggende effekt for det nyfødte barn. 

Gravide, der venter tvillinger eller trillinger, samt andre gravide med risiko for at føde for tidligt, anbefales at drøfte kighostevaccination med den fødeafdeling, hvor de følges. 

Vaccinen gives som ét stik, er gratis for gravide i 3. trimester og fås hos egen læge. 

Tilbuddet træder i kraft fra 1. november 2019 og fortsætter til og med udgangen af januar 2020, hvor forventningen er, at epidemien er aftaget .

Vejledninger fra Sundhedsstyrelsen, Statens Seruminstitut, Ernæringsrådet.
 
Anbefalinger for gravide (alle pjecer og bøger)
https://www.fysio.dk/globalassets/documents/pjecer-og-blanketter/krop-fysik_graviditet_og_baekkensmerter.pdf
 
Læs også mere i patienthåndbogen